10" - HARSO MASKINER A/S

Go to content

Main menu:

10"

Produkter > Gyllepumper > Traktor

HARSØ 10” COMPACT PUMPE

       - Til effektiv omrøring, eventuelt med forsuring, og tømning af lagertanke.

Beskrivelse af HARSØ 10” compakt pumpe:
Tankforsuring blev den tredje VERA godkendte (Miljøgodkendelsesordning imellem tyskland, holland og danmark) mulighed for sænkning af pH i gylle ved hjælp af syre.
Syren tilsættes ved hjælp af vakuum, dannet af en ejektor monteret på gyllepumpens blandedyse. Pumpen suger den rå gylle ind fra bunden og syren tilsættes i ejektoren og reagerer med gyllen og aflægges på overfladen, indtil hele gylletanken er forsuret. Pumpen er monteret med pH-måler og vandbeholder til sikkerhedsskylning.
Det er kendt at tilsætte syre med en pumpe før en omrører (propel). Systemet med tilsætning af syre ved hjælp af en ejektordyse direkte i en lagertank var ukendt. Man kan med Harsø Tankforsuringssystem tilsætte syre i en lagertank med en lav gyllestand. Sommerudbringning af gylle på græs.
Formålet var at anvise den billigste og sikreste metode til forsuring af gylle.
Da mængden af syre er omkring 5 kg pr. m3 gylle, er det vigtigt at transporten, opbevaring og tilsætning af syre sker forsvarligt.
Harsø 10” Compact pumpe er et effektiv redskab til tømning af lagertanke, grundet den store kapacitet til omrøring og læsning. Den er i stand til at klare de helt store tanke op til ca. 6000 m³.
Harsø 10” Compact pumpe er varmgalvaniseret, hvilket giver en lang levetid. Den er produceret siden 1996 og er siden blevet mere og mere populær. Den er nu blevet tunet med et mere effektivt vingehjul og 10” spuledyse. Pumpen kan endvidere udstyres med flowmåler og automatik til styring af traktor og pumpe. Ved dybe beholdere kan der sættes en kontraventil på indsugningen, som forlænger pumpen med op til en meter.
Ved hjælp af PLC-styringen, er det muligt at styre forskellige funktioner fra førehuset, eksempelvis læssemængde, traktorens omdrejningstal og sikkerhedsfunktioner.


Back to content | Back to main menu