Sikkerhed Syre - HARSO MASKINER A/S

Go to content

Main menu:

Sikkerhed Syre

Produkter > Gylleforsuring

ADVARSEL!
Livsfarlig syre!

Advarsel: Dette er livsfarligt, hvis der var svovlsyre i palletanken. Svovlsyren reagerer eksplosivt, så personen uden sikkerhedsudstyr ikke kan undgå at indånde svovlsyredampe.       Modelfoto, der vand i tanken.Arbejdsmiljøkonsulent Karin Strudsholm, Videncentret for Landbrug.
"Svovlsyreætsning af hud og lunger kan give livsvarige mén og er tilmed direkte livsfarlig. Det kræver omgående førstehjælp og tilkald af ambulance eller lægebesøg," tilføjer hun.
Karin Strudsholm understreger, at håndtering af koncentreret svovlsyre til gylleforsuring er ny disciplin i landbruget. Det er derfor ekstraordinært vigtigt, at alle involverede er bekendt med, hvad der kan forebygge ulykker. Viden om beskyttelsesudstyr og førstehjælp er også påkrævet. Koncentreret svovlsyre, som anvendes til gylleforsuring, reagerer voldsomt med hud og slimhinder i luftvejene. Reaktionerne kan ske eksplosivt og er derfor livsfarlige. Det er absolut ikke uden grund, at forskrifterne påbyder øjenværn, åndedrætsværn, handsker, beskyttelsestøj og -støvler, påpeger konsulenten.
"Ved indlæggelse og lægebehandling skal årsagen til ulykken oplyses. Derefter anmeldes skaden af lægen til myndighederne. Anmeldelse er uhyre vigtig, da det er grundlag for, at der kan udbetales erstatning. Arbejdsgiver har af samme grund en lovpligtig arbejdsskadeforsikring," siger Karin Strudsholm.

http://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Handels-og-husdyrgoedning/Husdyrgoedning/Sider/pl_11_633.aspx

http://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Sider/Tag_dine_forholdsregler_naar_du_bruger_svovlsyre.aspx

Back to content | Back to main menu