Betingelser - HARSO MASKINER A/S

Go to content

Main menu:

Betingelser

Produkter > Gylleforsuring

- -  BETINGELSER FOR HARSØ TANKFORSURING  - -

1. Gyllens må maksimalt have en pH = 6. Gyllen kan udbringes  indtil 24 timer efter forsuring.
2. Udbringes gyllen mere end 24 timer eller mindre end 21 døgn efter forsuring, skal pH = 5,5 lige efter forsuring.
3. udbringes gyllen mere end 21 døgn efter forsuring til pH 5,5, skal der foretages en ny pH måling inden udbringning. Er pH > 6,0 skal pH i gyllen igen sænkes til pH
= 5,5 eller pH = 6,0 afhængigt af udbringningstidspunkt jf. vilkår 1 eller 2.
4. Prøveudtagning og pH måling skal foretages som angivet i MELT's indstilling. PH måling foretages i en udtaget gylleprøve efter forsuringen i tanken eller inden udbringning af gyllen. Måling skal foretages med et GLP (god laboratorium  praksis) godkendt pH-meter, for hvilket vejledning til rensning, kalibrering og vedligehold er overholdt.
5. Der må ikke forsures større mængde gylle end skumdannelsen i gyllebeholderen ikke overstiger 20 cm fra beholderens kant.
6. I forbindelse med forsuring og pH måling skal der udarbejdes en log, der dokumenterer forsuring og pH måling. Loggen skal opbevares af ejer eller driftsherre for beholderen til brug ved tilsyn. Loggen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
· Beholderadresse
· Navn på maskinstation og/eller operatør på forsuringsanlæg og pH analyse
· Syretype
· Syreforbrug i kg
· Syreforbrug kg pr. m 3
· Forløb af forsuring (fx skumdannelse og tidsforbrug)
· Målt pH inden udbringning jf. vilkår 1-2
· Tidspunkt og dato for pH måling
· Tidspunkt og dato for seneste rengøring og kalibrering af pH meter
· Fabrikat og type af pH-meter
· Mængde, tidspunkt og dato og udlægning af gyllen
7. Udføres forsuring af en maskinstation skal logbog eller kopi heraf overdrages til beholderens ejer eller driftsherre. Såfremt oplysninger i vilkår 6 fremgår af faktura der udstedes af maskinstationen, anses dette som tilstrækkeligt til  at opfylde kravet om dokumentation for forsuring, pH måling og udbringning.


Back to content | Back to main menu