9 m - HARSO MASKINER A/S

Go to content

Main menu:

9 m

Produkter > Korn/græsnedf.

Fordele:

Reduktion af lugtgener.

Mindre ammoniakfordampning.

Større og hurtigere næringsstofoptagelse.

Arbejdsbredder som svarer til halvdelen af sprøjtesporet.

Kan køre i alle afgrøder.

Regulering af nedfældedybden under kørselen.

Kan køre i stubrester.

Rille der er bredest i bunden, mindre fordampning.

Planterødderne har gode betingelser i det løsnede jord omkring rillen.

Kompakt opbygget: Arbejdsbredde- 9 m.

Transportbredde 3 m. Højde 4 m.

Laver en ujævn rille der forhindrer løbning af gyllen.

Laver en porøs bund og side – giver hurtig opsugning

af gyllen og sammenfald af rillen.

Minimal skade på afgrøden.

Let at trække. Meget af effekten genbruges.

Kun en sliddel pr rille.

Specifikationer:

             Høj hastighed. 10-15 km/t. = over 10 ha i timen.

             Dosering: 15-50 t/ha

             Arbejdsbredde 9, 12 og 14 ,4 m.

             Transportbredde 3 m

             Transporthøjde 4 m.

             Vægt: ca. 3,5 tons.

             Antal skær = 30.

             Antal hjul = 30.

             Diameter skær: 500mm

             Diameter hjul: 500mm

             3 skæreringsfordelere

             Slanger ø 50 mm

             Skærafstand: 300 mm.

             Rilledybde: 50 - 80 mm.

             Bølgebredde i periferien: 27 mm


Arbejdsprincip for nedfælder til korn og græs m. m.

Et ø 500 mm profileret rulleskær med en 30 graders profilbredde på 27 mm bremses  til halvt  hastighed i forhold til normal hastighed. Derved formes en rille med en  bredde på 20 -  30 mm bred og ca. 30-75 mm dyb. Afstand mellem skærene er 300 mm. Gearingen giver de profilerede rulleskær en vis ”pløjeeffekt” så rillen bliver tilstrækkelig  bred, dyb og ujævn til at rumme gyllen. Og porøs i bunden og siderne, så gyllen vil opsuges/fordeles hurtigt. Skærets rotation  forhindrer slæbning. men  den har stadig  rulleskærets skærende egenskaber.  Den energi, der opstår ved nedbremsningen af bølgerulleskæret, overføres med et kædetræk til de trækkende dybdehjul, så energiforbruget bliver minimalt. Skærene er monteret på et fælles ophæng med to skær. To dybdehjul på hver sektion bruges til opbremsningen af skærene. Dybdestyringen er regulerbar, med en hydraulisk topstang, afhængig af, hvor meget gylle der skal placeres og hvilken jord- afgrødetype, der arbejdes med. Gyllen udlægges/sprøjtes i rillen umiddelbart efter skæret. Rillerne kan rumme 20 – 50 tons

Back to content | Back to main menu