12-24 m - HARSO MASKINER A/S

Go to content

Main menu:

12-24 m

Produkter > Korn/græsnedf.

  Harsø 12 - 24 meter Bremseskærsnedfælder er resultatet af 4 års udvikling og konstruktionsarbejde. Med denne nedfælder er behovet for en nedfælder med den samme arbejdsbredde som slæbeslangebomme opnået. Nedfælderen er en videreudvikling af de bugserede Harsø nedfældere. For at opnå den store bredde er det nødvendigt med to overkørsler med halv bredde, derfor er maskinen opbygget således at nedfælder organerne kan forskydes imellem en yder og en inder stilling. Derved er antallet af nedfælder skær halveret, dermed også trækkraft og vægt.   Maskinens store dimensioner har været en udfordring, men takket være den store erfaring med maskinbygning er mange udfordringer blevet løst. Rammerne er udført i firkantrør af højstyrkestål. Et specielt indfoldningssystem, giver et trafikvenligt køretøj på 3 meter i bredden.
  
  Gyllenedfælderen er forsynet med bølgerulleskær, som bliver bremset ned til halv hastighed i forhold til kørehastigheden, Derved sikres det, at afgrøderester ikke sætter sig fast, og rulleskærets bevarer dens skærende egenskaber. Gearingen giver de profilerede rulleskær en vis ”pløjeeffekt”, så rillen bliver tilstrækkelig porøs, bred og dyb til gyllen. Den energi, der opstår ved nedbremsningen af bølgerulleskæret overføres til det trækkende dybdehjul, så energitabet bliver minimalt. Dybdestyringen er regulerbar, afhængig af, hvor meget gylle der placeres og hvilken jord/afgrødetype, der arbejdes med.

  Ved hjælp af bremsebølgeskærene pløjes jorden til siderne, derved opnås en porøs og ujævn rille, der er bredest i bunden, og med en volddannelse i siderne. Dette bevirker at gyllen kan fyldes over (fx 50 Ha) uden at løbe ud til siderne. Efter bølgerulleskærene er der placeret en rillefylder, der sikrer effektivt fyldning af rillen. Fyldningen sker på en længde af 10-15 cm.
  
  Den store diameter på rulleskæret (ø550mm) gør den i stand til at køre selv i stubjord med halmrester uden slæbning. Opbremsningen af skærene, gør dem meget jordsøgende. Derfor kan vægtoverføring til redskabet undværes, - til fordel for både konstruktionen af nedfælderen, trækkraftforbruget og hjulslippet.

  Til fordeling af gyllen, er der monteret 2 stk. Harsø jævnstrøms skæreringsfordelere. Det giver en kort og lige slangeføring. Fordelerne kan afblændes og tømmes for fremmedlegemer enkeltvis. Denne konstruktion er af afprøvet på Bygholm med en variationskoefficient på helt ned til 2,5 %. Dette er suverænt, især når der er flere fordelere.
   Nedfælderen kan til– og afkobles på få sekunder fra førersædet. Nyt arbejdsprincip udviklet af Harsø.


FORDELE
ALLE JORDTYPER
LAV VOGNVÆGT
STOR BREDDE
PORØS RILLE
BREDEST I BUND
HURTIG OPSUGNING
LET AT TRÆKKE
FÅ SLIDDELE
FLERE VOGNE
MINDRE SKADE
KOMPAKT
MINDST LUGTBack to content | Back to main menu