AMU-kursus - HARSO MASKINER A/S

Go to content

Main menu:

AMU-kursus

Produkter > Gylleforsuring

AMU-kursus
betjening og sikkerhed forsuringsanlæg
Klik på AMU link for datoer og tilmelding.

https://www.efteruddannelse.dk/VEUPortal/faces/ApplFrontPage;jsessionid=vv70PQYF9QTqTQ2XK1qpJF5xSfHqLdYRl1KpGpnjQBXkNPXVZtw1!441057100?_afrLoop=2365314276616813&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrLoop%3D2365314276616813%26_afrWindowId%3Dnull%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D16 z16z4mph_4Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg   Særlige adgangskrav til kurset:Ingen Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?
Fagnummer 47054
Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ejere og ansatte på landbrug og maskinstationer, der er beskæftiget  med forsuringsanlæg.
Deltageren kan anvende et forsuringsanlæg med udgangspunkt i viden om forsuringsteknologi, udnyttelse af kvælstof, ammoniakemission og miljøeffekt.  Deltageren kan indstille et forsuringsanlæg til korrekt dosering af svovlsyre, som sikrer optimal udnyttelse af kvælstof og reduktion i miljøbelastning. Deltageren kan anvende og betjene et forsuringsanlæg sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt  korrekt med inddragelse af viden om sikkerhedsrisici ved anvendelse af svovlsyre


Følgende steder afholdes 2-dages kurser.


(5 hold)
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
Kjærgård Landbrugsskole - Kjærgårdsvej 31, 6740 Bramming

(1 hold)
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
Nordjyllands Landbrugsskole - Halkærvej 3, 9240 Nibe


(1 hold)
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
Dalum Landbrugsskole - Spanget 7, 5600 Faaborg


(1 hold)
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse - C. A. Olesesvej 2, 4200 Slagelse


   
   
 
 
Back to content | Back to main menu