Effekt af forsuring - HARSO MASKINER A/S

Go to content

Main menu:

Effekt af forsuring

Produkter > Gylleforsuring

Virkningen af forsuringen.

 Efter 2-3 uger kan der ses en tydelig effekt af forsuringen. Det skyldes en mindre fordampning og en omdannelse til mere tilgængelige næringstoffer for planterne. Svovlindholdet i syren kan have en stor betydning.
 Udgifterne til forsuring skal holdes på et niveau, så en lille udbyttestigning kan dække udgifterne til forsuring.
 Da Tankforsuring er nyt og ukendt, vil fremtidige erfaringer og forsøg give en indikation af virkningen, og om det kan betale sig at forsure, alene fra en økonomisk betragtning.

Back to content | Back to main menu