Propelpumpe - HARSO MASKINER A/S

Go to content

Main menu:

Propelpumpe

Produkter > Gyllepumper > Elektriske

PROPELPUMPE   - For fuldautomatisk udmugning

  Harsø propelpumpe kan anvendes til etagerundskyl, hvor hovedkanalerne er forbundet med et antal sidekanaler. Dette betyder en mere effektiv omrøring, da gyllen kun skal skubbes en brøkdel af den samlede kanallængde. Derved bliver omrøretiden tilsvarende kortere. Der sker en bedre tilstrømning til propellen. Samlet kan et sådant anlæg have en mindre gyllemængde i omløb med samme effekt.

   Harsø propelpumpe kan nemt serviceres ved opløftning af kassetten. Lejernes tilstand kan kontrolleres ved motoren.

   Vis os din tegning, og vi kommer med alternative løsninger.

    Harsø propelpumpen, er udviklet specielt til kvægstalde med rundskyl i gyllekanalerne. Da der både skal røres og pumpes fra samme kanalsystem, er det oplagt at bruge en enhed der kan begge dele.

   Harsø propelpumpen består af en galvaniseret kassette på B 1.500 mm x D 750 mm x H 1.750 mm, hvor der i den en side er en vandret liggende propel og i den anden side en gyllepumpe, der har direkte forbindelse til pumpeledningen.

Motorerne og styringen er placeret over terræn. Derfor er der ingen elektriske dele placeret under jorden. Et kraftstik på væggen er det eneste nødvendige.

For at give en rundskylningseffekt skal gyllen løftes 10-40 centimeter. Til dette formål er en vandret propel mest velegnet. Trykket på bladene bliver ens hele vejen rundt. Selv ved luftindtag er rystelserne stærkt begrænsede. Den ringe kanaldybde på 120 cm, giver ingen problemer med luftindtag i propellen. Ved placering af propellen over vandlåsen er det sikret, at der ikke kan suges dampe ind under denne. Den opadgående gyllestrøm giver en mulighed for svovlbrinten kan frigøres, før den når ind i stalden.

Harsø propelpumpen har en højtrykspumpe, der giver mulighed for pumpning til lagertanke, der ligger langt væk.

Styringen består af en aflåselig PLC-styring for fuldautomatisk drift. I denne funktion er der følgende programmerbare funktioner:

* Ur til indstilling af tid

* Indstilling af røretidspunkterne

* Indstilling af røretiden

* Indstilling af pumpetidspunkterne

* Indstilling af laveste gylleniveau

* Indstilling af højeste gylleniveau

* Alarm ved motorsvigt

* Alarm ved for lang pumpetid

* Alarm ved for høj gyllestandBack to content | Back to main menu