Godkendelse - HARSO MASKINER A/S

Go to content

Main menu:

Godkendelse

Produkter > Gylleforsuring

TeknologilistenNu er Harsø Tankforsuring kommet på Teknologilisten.

Klik her:


 http://www.mst.dk/virksomhed-myndighed/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gylleudbringning/

  


Det er nu lovligt at udbringe gylle med slæbeslanger på fodergræs og sortjord med tankforsuret gylle. Med tankforsuring er der med forsuringsteknikken mulighed for at opnå følgende fordele:

Den billigste metode.

Efterlever kravet om sikkerhed og effekt af forsuring.

Indarbejdes helt i gyllen, hvorved den fulde reaktion opnås i alle partikler.

Brug af alle forhåndenværende udbringningsmetoder.

Opnå højere udbytter og proteinprocenter.Opskumning 10% for hver liter svovlsyre der tilsættes.
Back to content | Back to main menu