Tankforsuring - HARSO MASKINER A/S

Go to content

Main menu:

Tankforsuring

Produkter > Gylleforsuring


TANKFORSURING AF GYLLE FØR UDBRINGNING

Man har sidestillet forsuret gylle udbragt med slæbeslanger, med nedfældet gylle i græsmark og sortjord. 0g så er der tre muligheder for tilsætning af svovlsyren. Enten i staldanlæg, i lagertankene eller under udbringningen.
Dette er nu lykkedes for os at praktisere tankforsuring i større målestok. Tankforsuring er nu praktiseret i mange forskellige tanke, og vi har fået en hel del erfaring med systemet. Tilsætning af svovlsyre giver skum i store mængder, men det kan sagtens kontrolleres med vores metode.
  Skummet består af microbobler, som er meget lang tid om at sprænge, og meget klæbrige og krystalagtige. Skumdannelsen forhindrer også lugt og kvælstoffordampning under omrøringen.
Mange har i forvejen vores gyllepumper, som anvendes i gylletanke til omrøring og læsning af gylletankvogne. Da tilsætningen skal ske med kraftig fortynding, og lufttilsætning, er disse pumper klar til brug, blot ved udskiftning af dysen.
Ved at tilsætte syre i lagertankene, er håndteringen af syre til gylleforsuringen koncentreret til et sted. Udbringningen kan ske med forhåndenværende teknik, som f.eks. nedfældning, slangeudlægning og spredning. Systemet kan også kompensere for en dårlig nedfældning i græs. Der kan tilsættes forskellige syremængder til gyllen før udbringningen. Da tilsætningen sker over tid, vil reaktionen med syren være ens i hele gylletanken og i alle partikler. Et mobilt anlæg med uddannet personale vil kunne udføre forsuring i mange flere gylletanke, mere sikkert, til en meget lavere pris, fordi tilsætningen kan ske belejligt og på kort tid. Da tilsætningen sker umiddelbart før udbringningen vil der ikke ske nævneværdig stigning i pH-værdien. I kolde perioder er sænkningen af pH-værdien konstant.

Merværdien vil være optimal pr. liter tilført syre, og for reduktion af kvælstof fordampningen.
Opfindelsen foreskriver en metode, der giver mulighed for tilsætning af syre til gyllen/vædsken gennem en spuledyse med påmonteret ejektor uden mulighed for en for kraftig syrereaktion. Med opfindelsen er problemet løst på en hensigtsmæssig, sikker, billig og enkel måde, hvor gyllens PH-værdi sænkes til et ønsket niveau. Man skal bruge færre mobile anlæg til opgaven og man kan bruge flere udbringningsenheder samtidigt. Der vil kunne anvendes selvkørende udbringningsmaskiner med fødeslange direkte fra lagertanken. Disse maskiner er afhængige af konstant drift, så skift af syretanke vil være en umulighed.
Ved start af pumpen, opstår der et vakuum i sugeslangen, derved suges syren ind i ejektoren og blandes med gyllestrålen. Der sker en øjeblikkelig syrereaktion med gyllen, med skumdannelse i gyllen til følge. Denne udvidelse gør gyllen lettere, så den behandlede gylle forbliver øverst i tanken, derfor vil pumpen suge ubehandlet gylle ind i bunden af gylletanken indtil forsuringen er fuldført. Med den specielle ejektordyse undgås reaktionen af gyllen og syre før efter ejektoren.
PH-værdien være sænket optimalt pr. liter tilført syre, for max. reduktion af kvælstof fordampningen.
Da der ny teknik er i systemet, er forsøgsplanen blevet ændret for at komme på teknologilisten.  Systemet er kommet som en gave til landbruget. Efter nogle få dage gik nyheden landet rundt, og blevet positivt modtaget hos Miljøstyrelsen, Maskinstationer, Landmænd, Konsulenter, Danske maskinstationer og Kollegaer.
Udbringningen med tankforsuring vil kunne foregå på samme betingelser som de andre syreanlæg, da det er blevet godkendt af VERA. Med det nye forenklede system, er man foran med en forsuring, som alle har lyst og råd til.
Pat. anmeldt.

http://www.veracert.eu/da/nyheder/stor-interesse-for-tankforsuring/

Back to content | Back to main menu